НАБАВКА ДОБАРА-ЈН ОП-ОС 1.1.13/2017 НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧИЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС)

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању Јавне набавке добара ЈН ОП-ОС  1.1.13/2017 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог сиситема за конзумно подручије Пожаревац (ТС),

Јавна набавка се покреће  као Отворени поступак закључивањем Оквирног споразума, можете преузети овде:Poziv Za Podnosenje Ponude JNOP-OS 1.1.13-2017;JNOP -OS 1.1.13-2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA;

Leave a Reply