НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о закључењу Оквирног споразума за предметну јавну набавку услуга – Услуга штампање рачуна и образаца. Набавка се спроводи кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ ОС 1.2.11/2017.

Можете преузети овде  ODLUKA JNMV OS 1.2.11 217 OKVIRNI ŠTAMPA

 

Leave a Reply