НАБАВКА УСЛУГА-СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.2.3/2017 Сервис аутоматике и опреме:

Можете преузети овде:1.2.3 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU SERVIS AUTOMATIKE I OPREME

Leave a Reply