НАБАВКА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – “Набавка активне електричне енергије”,  спроведену кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.1.18/2017.

Можете преузети овде  STRUJA Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.1.18. 2017

Leave a Reply