НАБАКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.30/2017   – Набавка радова – “Машински и грађевински радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија”.
На основу истог измењена је конурсна документација.

Можете преузети овде  ЈНОП 1.3.30 2017 Појашњење 21. ИЗМЕЊЕНА 1 3 30 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Leave a Reply