ЈНМВ 1328/2017 Набавка радова; САНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРА

Дана 28. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 05. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1915/3 од 05. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНМВ 1328/2017 САНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРА
Рок за достављање понуда: 18. април 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 18. априла 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
JNMV 1328 2017 Poziv za dostavljanje ponuda Sanacija revizionih komora
JNMV 1328 2017 Konkursna dok Sanacija revizionih komora

Leave a Reply