НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6.ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.30/2017 – “Машински и грађевински  радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија”.

Можете преузети овде  ЈНОП 1.3.30 2017 Појашњење 1

Leave a Reply