НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  у отворено поступку ЈН ОП 1.2.17/2017,  за набавку услуга ” Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС”.  У складу са постављеним питањем, примедбом измењена је и конкурсна документација.

Можете преузети овде 1. POJAŠNJENJE JNOP 1.2.17 20171. IZMENJENA JNOP 1 2 17 2017 GEODETSKE PODLOGE KONKURSNA

Leave a Reply