НАБАВКА УСЛУГА-НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II-ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА;ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА-Пожаревац је донела одлуку о покретаљу ЈНМВ 1.1.9/2017 по Партијама. Покреће се II партија-Набавка антивирус програма

Можете преузети овде:POZIV 1.1.9-2017и 1.1.9-II -2017 Po Partijama konkursna Antivirus program

Leave a Reply