НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.11/2017  – “УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА”.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.11 2017 POJAŠNJENJE 1

Leave a Reply