НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОП 1.1.4/2017 – Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог    система за конзумно подручје Пожаревца (ТС). На основу Појашњења извршена је и измена конкурсне документације.

Можете преузети овде ЈНОП 1.1.4 2017 Појашњење 1  1. IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA CEVI

Leave a Reply