НАБАВВКА УСЛУГА-2.2.18Н/2017 ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИС ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о покретању Јавне набавке -Наруџбеница, Услуга 2.2.18 Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожара

Можете преузети  овде:JNMV 2.2.18. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 

Leave a Reply