НАБАВКА ДОБАРА – ЈНОП 1.1.12/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ,ЗАПОРНЕ,РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о покретању  ЈНОП 1.1.12/2017, Набавка арматуре, ручне, запорне, регулационе и секционе, која се спроводи кроз отворени поступак.

можете погледати овде:1.1.12 PozivZaPodnosenjePonude pdf JN OP 1.1.12 2017 ARMATURA ZAPORNA… KONKURSNA

Leave a Reply