НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке  мале вредности ЈН МВ ОС  –” Услуге штампања рачуна и образаца”.

Можете преузети овде  JNMV OS 1.2.11 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude ЈНМВ ОС 1 2 11 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply