НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТС МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији Мале локације 2017.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.11/2017.

Можете преузети овде JNOP 1.3.11 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude  JNOP 1.3.11 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply