НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге проценитеља имовине”. Набавка је покренута као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.23/2017.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.23 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude ЈНМВ 1.2.23 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА процена

Leave a Reply