НАБАВКА УСЛУГЕ РАДИОГРАФСКЕ КОНТРОЛЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА -ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  – “Радиографска контрола заварених спојева”.
Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2017.

Можете ореузети овде  JNMV 1.2.4 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude. pdf JNMV 1.2.4 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply