НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА II-ПАРТИЈА-ПРОСЛАВА СЛАВЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању Јавне набавке Услуга ЈНМВ 1.2.7-II/2017 Набавка угоститељских услуга-II Партија -Прослава славе .

Можете погледати овде:POZIV 1.2.7-II-2017 slava-Ugostiteljske usluge;КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2017-Партија 2.

Leave a Reply