НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА-I-ПАРТИЈА-ПОСЛОВНИ РУЧАК

ЈП Топкификација Пожаревац је донела Одлука о покретању Јавне Набавке Услуга 1.2.7-I/2017-Набавка угоститељских услуга I-Партија-Пословни ручак.

можете преузети овде:КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1; POZIV 1.2.7-I-2017-Ugostiteljske usluge-пословни ручак

Leave a Reply