НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) -ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара –” Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.4/2017.

Можете преузети овде  jnop 1.1.4 2017 PozivZaPodnosenjePonude pdf  JNOP 1.1.4 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA CEVI

Leave a Reply