НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електричне енергије. Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.1.18/2017

Можете преузети овде  JN OP 1.1.18 2017 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply