НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – ПОЗИВ И КОНУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија”.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.30/2017.

 

Можете преузети овде   1.3.30 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude 1 3 30 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Leave a Reply