НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС” – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању  јавне набавке услуга – “Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС”.
Набавка се спроводи кроз отворени поступак ЈНОП 1.2.17/2017.

Можете преузети овде   JAVNI POZIV 1.2.17 2017   JNOP 1 2 17 2017 GEODETSKE PODLOGE KONKURSNA

Leave a Reply