НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга техничког прегледа нових објеката спроведену у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016.

Можете преузети овде JNMV 1.2.7 2016 TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply