НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1, ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМАНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку  ЈНОП 1.1.18/2017  – Набавка  електричне енергије.
На основи појашњења извршена је измена конкурсне документације и продужен је рок за достављање понуда.

Можете преузети овде  ЈНОП 1.1.18 2017 Појашњење 1 JNOP 1.1.18 2018 EL.ENERGIJA ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda, JN OP 1 1 18 2017 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA EL ENERGIJA

Leave a Reply