НАБАВКА УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга – Хитне интервенције – грађевински радови. Набавка се спроводи у отвореном поступку ЈНОП 1.3.2/2017

Можете преузети овде JN OP 1.3.2 2017 POZIV HITNE INTERVENCIJE GRAĐEVINSKI  и ЈНОП 1 3 2 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply