НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС, ПО ПАРТИЈАМА, 1. ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ РЕКОНСКРТУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОРМАНА АУТОМАТИКА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци извођења електро радова на топлификационом систему град Пожаревца и одржавање на објактима топлификационог система, по партијама.
1. Партија – Електро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике. Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016.

Можете преузети овде  1.Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.3.6-1 partija

Leave a Reply