НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА НА ОБЈЕКТИМА ТС, ПО ПАРТИЈАМА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016, набавка радова – Електро радови ТС града Пожаревца и одржавање на објектима ТС – по партијама.
Донета је Одлука о додели уговора за Партију 1. – Електро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике.

Можете преузети овде JNMV 1.3.6 2016 1.PARTIJA

Leave a Reply