НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС – ПО ПАРТИЈАМА- ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.6/201, набавка радова – Електро радови ТС града Пожаревца и одржавање на објектима ТС – по партијама.
Донета је Одлука о додели уговора за Партију 2. – Електро радови на изградњи ТПС у 2016/2017 години и за Партију 3.  – Радови на полагању ТК вода.

Можете преузети овде  JNMV 1.3.6 2016 2.PARTIJA ODLUKA O DODELI JNMV 1.3.6 2016 3. PARTIJA ODLUKA O DODELI

Leave a Reply