НАБАВКА УСЛУГЕ – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016, у поновљеном поступку, набавка услуге – Технички преглед нових објеката ТС.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.7 2016 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply