ЈНМВ 112/2016 Набавка алата и уређаја

Обавештење о обустави поступка
ЈНМВ 112/2016 Набавка алата и уређаја
Дана 23. јануара 2017. године, објављује се обавештење у предметној јавној набавци, након донете Одлуке о обустави поступка број 9959/6 од 12. јануара 2017. године одговорног лица наручиоца објављеној на порталу УЈН дана 16.01.2017. године а на предлог комисије која је поступак спровела и сачинила Извештај о стручној оцени број 9959/5 од 11. јануара 2017. године.
Основ за обуставу поступка: нема приспелих понуда.
Акт у прилогу;
Obavestenje o obustavi postupka

Leave a Reply