НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.16/2016

Можете преузети овде  ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.16 2016

 

Leave a Reply