НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње топлификационог система, спроведену кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.5/2016.

Можете преузети овде JNOP 1.1.5 2016 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru MRS

Leave a Reply