НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НОВИХ ОБЈЕКАТА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊУ РОКА ОТВАРАЊА ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016  – технички преглед нових објеката, на основу ког је извршила измене у Конкурсној документацији и уједно продужила  рок за достављање и  јавно отварање понуда.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.7 2016 Pojasnjenje 1  JNMV 1.2.7 2016 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.7 2016 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.

Leave a Reply