НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга систематског прегледа запослених,  спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2016.

Можете преузети овде  jnmv-1-2-26-2016-sistematski-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Leave a Reply