ЈНМВ 122/2016 – Набавка алата и уређаја

Дана 29. децембра 2016. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности у складу са планом ЈН Наручиоца.
Дана 30. децембра 2016. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9959/3 од 30. децембра 2016. године и Конкурсну документацију у  предметном поступку;
ЈНМВ 112/2016 – Набавка алата и уређаја
Рок за достављање понуда:
10. јануар 2017. године до 9 сати.
Отварање понуда јавно од стране комисије:10.јануара 2017. године у 10 сати.

у прилогу:
Позив за достављање понуда, Набавка алата и уређајаЈНМВ 122/2016

Конкурсна документација, Набавка алата и уређаја

Leave a Reply