НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор – Наруџбеницу 2 по оквирном споразуму ЈН ОП ОС 1.1.15/2016. Исти је покренут кроз отворени поступак јавне набавке добара – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система конзумног подручја Пожаревца.

Можете преузети овде  jn-1-1-15-2-obavestenje-ozakljucenomugovoru

Leave a Reply