НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС,  спроведенu кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.5/2016.

Можете преузети овде  odluka-o-dodeli-jnmv-1-1-5-2016

Leave a Reply