НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТПС – ПО ПАРТИЈАМА – ПОЗИВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016 Набавка електро радова  на ТС града Пожаревца и одржавање на објкетима ТПС,  по партијама.  Партија 1– Eлектро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике, Партија 2 – Електро радови на изградњи ТПС у 2016/2017. години и Партија 3 – Радови на полагању ТК вода.

Можете преузети овде све  3 партије:
jnmv-1-3-6-2016-poziv-1-partija-el-rad jnmv-1-3-6-2016-konkursna-1-partija
jnmv-1-3-6-2016-poziv-2-partija-el-rad jnmv-1-3-6-konkursna-2-partija
jnmv-1-3-6-2016-poziv-3-partija-el-radjnmv-1-3-6-2016-konkursna-3-partija

Leave a Reply