НАБАВКА УСЛУГА – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016 – Набавка услуга – Технички преглед нових објеката ТС.
Можете преузети овде  odluka-o-obustavi-jnmv-1-2-7-2016

Leave a Reply