НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ ШАХТЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2016 Набавка поклопаца за ревизионе шахте:
Можете преузети  овде   jn-mv-1-1-21-2016-sahte-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Leave a Reply