НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТА ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности  ЈНМВ 1.1.24/2016 набавка добара – “Набавка опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона”.
Можете преузети овде   odluka-1-1-24-2016-oprema

Leave a Reply