ИЗГРАДЊА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ, ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ ТПС 15/41 И 16/41 У МЗ “СОПОТ 2” -ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци  радова – Изградња преносне мреже,  примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ “Сопот 2”,  спроведеној кроз отворени поступак  ЈНОП 1.3.18/2016.

Можете преузети овде jnop-1-3-18-sopot-2-obavestenje-ozakljucenomugovoru

Leave a Reply