НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА