НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНОРЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Обавештење о измени конкурсне документације уз Појашњење 2,  дато као одговор  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.1.5/2016 – Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.
Можете преузети овде jnop-1-1-5-2016-mrs-obavestenje-o-izmeni-konkursne-dokumentacije jnop-1-1-5-2016-mrs-izmenjena-konkursna-dokumentacija

Leave a Reply