НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА – по партијама, 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА MS OFFICE – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара –  Рачунарске лиценце и софтвер – по партијама, 1. Партија – Набавка Мs office,   спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.9-1/2016.

Можете преузети овде  jn-mv-1-1-9-1-partija-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Leave a Reply