НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ ШАХТЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности  ЈНМВ 1.1.21/2016, набавка  добара – Набавка поклопаца за ревизионе шахте.

Можете преузети овде     odluka-o-dodeli-poklopci-1-1-21-2016  

 

Leave a Reply