НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ ПО ПАРТИЈАМА; I ПАРИЈА-НАБАКА ГОРИВА И ТНГ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП”ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку добара-Набавка горива и Тнг по партијама-I Партија-Набавка горива и Тнг,

У поступку ЈНМВ 1.1.6-I/2016 ,можете видети овде

можете преузети овде  1-1-6-i-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Leave a Reply