НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЈАШЊЕЊЕ БР.2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016  – Набавка  опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.

Можете преузети овде  pojasnjenje-2-jnmv-1-1-24-2016

Leave a Reply