НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1,  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016  – Набавка  опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.

Можете преузети овде   pojasnjenje-1-jnmv-1-1-24-2016

Leave a Reply